Leagtha amach sa teimpléid a moltar a úsáid ón NCCA leis na áit súgartha duit agus liosta áiseanna atá ag teastáil.

Pleánáil do na téamaí seo a leanas don téarma
– Oifig an Phoist
– Peataí
– Doctúir agus banaltra
– An Fheirm

Total Downloads: 10

12.00

Creat pleanála don súgradh

Plean
Topaic shúgartha
Teanga
Am
Achmhainní
Comhtháthú
Ait Súgartha
Súgradh sochdhrámata
Domhan beag
Tógáil
Cruthaitheach
Taos súgartha

The 3-page lesson plan has sections on
Play topic
timeframe
resources needed
socio-dramatic play
small world
construction
play-dough
junk art

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pleanáil Aistear Téarma 2 Eanáir go dtí An Cháisc 4 plean”

Vendor Information