Plean sa creatlach ón NCCA don téama An tEarrach
Tá an plean seo in oiriúint do Naíonáin Bheaga agus Naíonáin Mhóra i nGaelscoil.

4.00

Plean sa chreatlach ón NCCA

Creat pleanála don súgradh

Plean 3 leathanach
Topaic shúgartha
Teanga
Am
Achmhainní
Comhtháthú
Ait Súgartha
Súgradh sochdhrámata
Tógáil

Gainneamh
Cruthaitheach

The 3-page lesson plan has sections on
Play topic
timeframe
resources needed
socio-dramatic play
construction
play-dough
junk art

sand

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Plean Aistear – An tEarrach”

Vendor Information

Product Enquiry